O NAS
OFERTA
BIOMASA
BIOGAZ
INWESTYCJE
ZAMÓWIENIA
KONTAKT
Nazwa zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zakup srodka transportu - beczka z ciagnikiem siodłowym do transportu gnojowicy 08 kwietnia 2011 r. 20 maja 2011 r.

"Produkcja energii z OZE w Elektrociepłowni BARTOS" 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
4 Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym