O NAS
OFERTA
BIOMASA
BIOGAZ
INWESTYCJE
ZAMÓWIENIA
KONTAKT


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄFirma Elektrociepłownia Bartos Sp. z o.o. Piekoszów ul. Czarnowska 6 pragnie poinformować, że współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Staropolską Izbą Przemysłowo -Handlową w Kielcach w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 przy realizacji następującego projektu:
„Produkcja energii z OZE w Elektrociepłowni BARTOS" „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


"Produkcja energii z OZE w Elektrociepłowni BARTOS" 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
4 Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym