O NAS
OFERTA
BIOMASA
BIOGAZ
INWESTYCJE
ZAMÓWIENIA
KONTAKTELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 6
26-065 Piekoszów
e-mail: biuro@ecbartos.pl

PKO BP O/KIELCE: 94 1020 2629 0000 9402 0174 8631
KRS 0000302403, NIP 959-181-30-17, REGON 260217620,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000 zł
"Produkcja energii z OZE w Elektrociepłowni BARTOS" 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
4 Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym